Vid förändringsarbetet är det viktigt att kommunicera goda exempel, det vill säga lyfta fram medarbetare som trots nya förutsättningar lyckas ställa om och bli framgångsrika. På så vis raseras många av de mentala hinder som lätt blir rådande sanningar i en organisation.

Vi har på uppdrag av PwC dokumenterat utvalda medarbetare under deras vardag. Arbetet har resulterat i filmer som formellt används i rekryteringskampanjer. Genom att använda befintliga medarbetare i sin externa kommunikation, lyfter PwC på ett smart sätt även fram förebilder i det pågående förändringsarbetet. Se exempel nedan: